Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος, Όλγα Γκράτζιου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γενικός Γραμματέας, Αλέξης Καλοκαιρινός, Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ., Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ειδική Γραμματέας, Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη, Γενική Γραμματέας της Ε.Κ.Ι.Μ., φιλόλογος-ιστορικός, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

Ταμίας, Αργυρή Γαλενιανού, Ταμίας της Ε.Κ.Ι.Μ., οικονομολόγος

Μέλη :

Αντώνης Ζερβός, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Χρύσα Σοφιανού, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Δημήτριος Στεφανής, Αναπλ. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων καιΤεχνικών Έργων Κρήτης

Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Thomas Brogan, Διευθυντής του Institute for Aegean Prehistory Study (INSTAP) Center for East Crete

Παυλίνα Καραναστάση, Τέως Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στέλιος Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ., συγγραφέας

Εύα Γραμματικάκη, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.

Γωγώ Μοσχόβη, Αρχαιολόγος, Βυζαντινολόγος, τ. Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.

Γιώργος Νικολακάκης, αφ. αναπλ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.