Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού

Σοφοκλή Βενιζέλου 27

71202 Ηράκλειο, Κρήτη

Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου
Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου