Ιστορία

Ιστορία

Τα Διεθνή Κρητολογικά Συνέδρια συνιστούν ένα μεγάλο διεπιστημονικό forum με διαχρονική αποφασιστική συμβολή στην παραγωγή και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης για την αρχαιολογία και την ιστορία της Κρήτης. Στις έξι δεκαετίες επιτυχημένης πορείας τους, αποτέλεσαν ένα ευρύ πεδίο συνάντησης ερευνητών όλων των περιόδων της Κρητικής προϊστορίας και ιστορίας. Τεκμήριο της αποδοχής και του κύρους που έχει ο θεσμός στην επιστημονική κοινότητα συνιστούν οι 3.615 πρωτότυπες εργασίες που έχουν παρουσιαστεί από Έλληνες και ξένους ερευνητές στο διάστημα 1961-2016, μελέτες προσιτές στο ευρύ κοινό μέσω των έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων «Πεπραγμένων», που έπονται των Συνεδρίων.

Το ΙΓ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο αποτελεί το έβδομο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, η οποία ίδρυσε και καθιέρωσε τον θεσμό των Κρητολογικών Συνεδρίων, αρχής γενομένης από το Α΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Το πρώτο εκείνο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το 1961 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που είχε μόλις ανακαινισθεί και παραδοθεί σε δημόσια χρήση με πρωτοβουλία και μέριμνα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.